Products

TTE-KJ6-01 / TTE-KJ5-04

Home > Products > Keystone Jack > CAT.6 / CAT.5E > TTE-KJ6-01 / TTE-KJ5-04
Product Description:

TTE-KJ6-01
UTP Cat.6 Keystone Jack
Dual IDC Type, 90 Degree

TTE-KJ5-04
UTP Cat.5e Keystone Jack
Dual IDC Type, 90 Degre

Related Products