Products

TTE-KJ6-37 / TTE-KJ5-07

Home > Products > Keystone Jack > CAT.6 / CAT.5E > TTE-KJ6-37 / TTE-KJ5-07
Product Description:

TTE-KJ6-37
UTP Cat.6 Keystone Jack
Dual IDC Type, 180 Degree
With Dust Cover.

TTE-KJ5-07
UTP Cat.5e Keystone Jack
Dual IDC Type, 180 Degree
With Dust Cover.

Related Products